02. listopadu 2019

TEDxPrague 2019

Svár

O akci

Svár je otcem všeho.

Bez napětí protikladných pohledů, bez vyhrocených dialogů a polemiky by věci stály a nevznikalo by nic nového. Uzavřené 20. století, ale i hluboká historie, nabízí nepřeberné množství situací stvrzujících důležitost sváru. Vždyť největšího technického pokroku bylo dosaženo právě během těch nejtěžších chvil. Dnešní společnost je v mnohém rozdělenější, než byla před pár desítkami let. Člověk, který chce v této uspěchané době uspět, si musí zvolit svoji podobu „boje“, ať už se účastní náročného pracovního konkurzu, začíná podnikat, nebo jen rozmlouvá u piva s přáteli.

Je ale každý svár plodný? Nechybí nám jednotný základ, pevná půda, na níž bychom se mohli potkat? Nechybí nám svár, který by nás spojil dohromady?

Letošní TEDxPrague se bude zabývat právě rolí sváru jako konfliktu a potřebného dialogu. Téma svárů ale pojmeme i odlehčeně, bez „čárky“ jako svar, který pevně spojí i zdánlivě oddělené světy. 

I dnes je pro lidi svár jedním z důležitých prvků života – počátkem, z něhož vše vychází a koncem, k němuž vše směřuje. Vyžaduje změnu postoje, úsilí, ale i velkou kuráž. Nebývá to snadné, ale právě touto změnou často vznikne nový nerozlučný svar. A to je oč tu běží.

Lokace

Forum Karlín
Pernerova 51
186 00, Praha 8

Program a řečníci

Kromě řady inspirativních talků se i letos můžete těšit na bohatý doprovodný program plný zábavných performací, zajímavých workshopů, a samozřejmě networkingu.

 • Registrace

  8:30

 • Otevíráme sál

  9:30

 • Svár začíná!

  10:00

 • Tomáš Forró

  Novinář mapující konflikty v krizových oblastech

  detail

  Tomáš je slovenský nezávislý reportér, který sa zabývá konflikty a působí v krizových oblastech po celém světě. Občas tají, že je novinář a říká, že reportér musí poslouchat všechny.

  Poslední dva roky působil jako jediný západní novinář, který nepracuje pro ruskou propagandu, v bojové zóně východní Ukrajiny. “V krízových oblastiach som pri analýze ich pretrvávajúceho ozbrojeného konfliktu dospel k poznaniu, že ani jedna zo strán si nepriala daný vývoj situácie.”

  Jeho texty jsou publikovány ve čtyřech dalších jazycích, byl nominovaný na českou Novinářskou cenu a je držitelem tří slovenských Novinárskych cien.

  zavřít
 • Osamu Okamura

  Česko-japonský architekt

  detail

  Osamu by mohl být typickým Husákovým dítětem, kdyby se nenarodil zrovna v Tokiu. Šťastné dětství strávil na moderních sídlištích Asie i Evropy, aby se posléze sám stal architektem zaměřeným na tvorbu obyvatelnějšího města. Poté, co sedm let vedl český architektonický časopis ERA21 a pět let řídil program mezinárodních urbanistických konferencí reSITE, se stal letos pátým děkanem Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

  Osamu věří, že má smysl spolupracovat napříč společností, přes naše názorové i osobní odlišnosti. V minulém roce studoval s pomocí Fulbrightova stipendia fungování nejúspěšnější architektonické nadace na světě, sídlící v hyper-segregovaném americkém městě Chicagu, aby se pokusil přenést a přizpůsobit nejinspirativnější přístupy k architektonické osvětě veřejnosti do českého prostředí.

  zavřít
 • Petra Wünschová

  Zakladatelka Centra LOCIKA

  detail

  Petra vystudovala arteterapii, velkou část profesního života se ale zabývá pomocí dětem a rodinám, které zažívají doma násilí. Více jak 15 let pracovala s dětmi v utajeném azylovém domě pro oběti domácího násilí. Na základě těchto zkušeností v roce 2015 založila, a od té doby vede Centrum LOCIKA, první specializované centrum pro děti ohroženým násilím v rodině v ČR.

  Petra ráda pracuje s obrazy a tělem, miluje pohyb a nesnáší stagnaci. Chronicky věří v dobré konce, a tak hledá naději i tam, kde není na první pohled vidět. Práce s traumatem jí mnohé dala, mj. to, že pokud dáme dětem bezpečné místo a autentický vztah, můžeme se od nich mnohé dozvědět a naučit.

  zavřít
 • Umělecké představení

  Ňun&Ví

  detail

  Mají asijské rysy, ale české pasy – aneb když se dvě kultury sváří v jednom těle. Pohybová etuda o tom, jak se vnímají dvě příslušnice druhé generace vietnamských imigrantů v České republice, Hong Nhung Dangová a Huyen Vi Tranová. Děti vietnamských imigrantů se na rozdíl od svých rodičů zpravidla považují za Čechy. Narodily se tady, mluví výborně česky a znají české tradice a hodnoty. Přesto jim v žilách proudí vietnamská krev, mají zjevně asijské rysy a většina jejich příbuzných často stále žije ve Vietnamu. Právě toto vnímání sebe sama jako „někde mezi“ bylo prvním impulsem, který autorky inspiroval ke tvorbě dokumentárního divadelní představení.

  zavřít
 • Michal Miovský

  Klinický psycholog a psychoterapeut

  detail

  Drogy jsou s námi od začátku. Nikdy jsme je tak úplně neměli pod kontrolou. Návykové látky jsou zdrojem paradoxů a rozporů. Ve spojení s nimi nám v hlavě vyvstává spousta otázek, a není jednoduché na ně najít odpovědi.

  Dilemata a etické otázky s nimi spojené mají dopad na jednotlivce i celou společnost a její fungování. Existuje pozitivní východisko, směr, kam se ubírat? Svůj pohled na věc prozradí Michal Miovský.

  Michal je klinický psycholog a psychoterapeut. Během své kariéry pracoval jako poradenský pracovník v denním stacionáři, vědecký pracovník Psychologického ústavu Akademie věd ČR, na Katedře psychologie Univerzity Palackého v Olomouci se věnoval metodologii výzkumu, léčbě a prevenci problémů způsobených užíváním návykových látek, vedl Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK v Praze. V současné době je přednostou Kliniky adiktologie, zároveň působí ve funkci proděkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro nelékařské studijní programy.

  zavřít
 • Přestávka na oběd a doprovodný program

 • Vojtěch Adam

  Vědec otevírající pátou průmyslovou revoluci

  detail

  Jsou Blade Runner, Ostrov či Válka s mloky pořád ještě sci-fi nebo realita 21. století? A představuje CRISPR svatý grál lidstva? A co to vlastně je?

  Vojtěch se chtěl v šesti letech stát vynálezcem a jeho prvním vynálezem měla být kosmická loď. I když kosmickou loď nikdy nesestrojil, věda jej provází celým jeho profesním životem, který zasvětil dvěma světům, analytické chemii a molekulární biologii. Toto netradiční spojení mu nyní umožňuje zkoumat procesy odehrávající se v nádorové buňce. Výzkum, kde využívá technologie moderních editací genomu CRISPR, by měl odhalovat způsob jak potlačit progresi nádoru a výrazně zvýšit účinnost protinádorové léčby.

  Vojtěch publikoval více než 600 vědeckých prací, kromě nádorové biologie se zajímá o pokročilé nanomateriály. Je celoživotním snílkem a fanouškem sci-fi a fantasy literatury.

  zavřít
 • Simon Slanina

  Člen Rady vlády pro romské záležitosti

  detail

  Životní příběh Simona byl jeden životní zvrat za druhým. Své vnitřní sváry a konflikty se ale rozhodl řešit a v posledních letech se mu podařilo nastoupit cestu sebesmíření a vnitřního vyklidnění.

  Dnes využívá svůj potenciál nejen jako nejmladším členem Rady vlády pro romské záležitosti a poradcem předsedy senátorského klubu, ale i jako manažerem v PR agentuře.

  Těžko na cvičišti, lehko na bojišti…. Sám Simon říká, že jeho prvních 28 let života bylo top cvičení. Tvrdá příprava a trénink na to, aby našel velkou sílu změnit životní postoje, překonat své vlastní vnitřní démony a jednou snad dokázal spojit dva tak zdánlivě oddělené světy.

  zavřít
 • Miloslav Lujka

  Bojovník za bezpečnější online svět

  detail

  Svět internetu a neustálého připojení. Místo, kde se umělá inteligence střetává s člověkem. Všichni se v něm pohybujeme, údaje o své osobě sdílíme, a ať o tom víme nebo ne, odhalujeme se. Místo kde se potkává dobro i zlo, a je nutné se bránit i chránit…

  Existuje však dokonalý způsob? Může člověk vyhrát nad strojem? Co víme o bezpečnosti jako “obyčejní” uživatelé a proč by chtěl hacker napadnout právě nás a naše zařízení?

  Miloslav Lujka se věnuje Cyber security tématu již 12 let a mimo jiné vystupuje v televizi a na dané téma píše články. Dále také založil neziskový projekt Digitální pevnost, který má za cíl bojovat za bezpečnější online svět, stejně jako vzdělávat v oblasti bezpečnosti digitálního světa.

  zavřít
 • Dana Drábová

  První dáma českého “Jádra”

  detail

  Dana je duší racionální a pragmatická osobnost, která ráda používá svůj vlastní rozum a nazývá věci pravými jmény.

  Vystudovala jaderné inženýrství a od promoce je její profesí hodnocení a regulace rizik jaderných technologií. V roce 1999 byla jmenována předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a je jednou z nejuznávanějších osobností z hlediska svých názorů nejen na toto téma.

  Často mluví o důležitosti kritického myšlení, protože základem všeho, i vztahu lidí k přírodě a celému okolnímu světu, je především snaha a ochota porozumět. Za největší hloupost ve vztahu s jadernou energetikou považuje mýty spojené s Černobylem a sama říká “Boj s fámami je marná věc, ale nikdy to nesmíme vzdát. A trpělivě vysvětlovat, znovu a znovu. Hlavně dětem a mladým lidem.”

  Převládá v jaderné energetice spíš téma SVÁRU anebo SVARU? Nechte se překvapit.

  zavřít
 • Oliver Scott Curry

  Vědec zabývající se lidskou morálkou

  detail

  Taky si často kladete otázku, jestli je to, co právě děláte morální a kdo to případně správně posoudí? A je morálka pouze jedna anebo se na ni můžeme podívat z více pohledů? Oliver Scott Curry zkoumá povahu, obsah a strukturu lidské morálky a chápe ji jako soubor biologických a kulturních řešení problémů spolupráce a opakování konfliktů v lidském společenském životě.

  Oliver je nejen výzkumným pracovníkem na Oxfordské univerzitě nebo na London School of Economics, ale i ředitelem výzkumného centra Kindlab, které zkoumá a měří laskavost v každodenním životě.

  zavřít
 • Přestávka na svačinu a doprovodný program

 • Marie Šabacká

  Polární vědkyně

  detail

  Marie pracuje přes 15 let v polárních krajinách a na ledovcích. Je vědkyní, která se zabývá výzkumem mikroorganismů polárních oblastí, především těch, které žijí v ledu, sněhu a ledovcových sedimentech. Oblasti, ve kterých se nachází objekty jejího zkoumání, jsou jedny z nejextrémnějších na naší planetě a právě teď dochází k jejich drastické proměně v důsledku změn klimatu.

  Marie poodhalí, co to znamená studovat život na a uvnitř ledovců a jaký je život za hranicí toho, co si většina lidí představuje, že je možné.

  zavřít
 • Kateřina Černá Grofová

  Zakladatelka iniciativy “Na konci dechu”

  detail

  O životě s vědomím smrti a konečnosti se v české společnosti stále mluví velmi málo. O smrti se pojednává spíše z medicínského nebo abstraktního filozofického hlediska, ale chybí ten “obyčejný”, univerzálně lidský zkrátka každodenní pohled a vztah k ní. Smrt se totiž týká opravdu každého z nás bez ohledu na profesi, IQ nebo velikost majetku.

  Záhy poté, co se Kateřině při setkání se smrtí obrátil vnitřní život vzhůru nohama, setkala se zenovou meditací a vydala se na dobrodružnou objevnou cestu. Ta ji vedla k odchodu z IT firmy, k dobrovolničení v hospici, životu v buddhistickém klášteře, pěší pouti a mnoha dalším důležitým zkušenostem. V roce 2012 se Kateřina vrátila zpět do Česka a založila iniciativu “Na konci dechu”, v rámci které doprovází umírající i pozůstalé a vytváří prostor ke zkoumání otázek spojených s koncem života. Od roku 2018 je také členkou spolku Ke kořenům, který se věnuje přírodnímu pohřebnictví a obřadům posledního rozloučení s respektem k lidem i přírodě.

  zavřít
 • Umělecké představení

  Prague Breakin School

  detail

  Prague Breakin School je jednou z předních Break Dancových skupin v České republice. Členi Prague Breakin School mají na kontě řadu vítězství v prestižních českých i zahraničních soutěžích.

  Díky přátelské atmosféře a profesionálnímu vedení tréninků všichni Bboys a Bgirls úspěšně posouvají své dovednosti na vyšší příčky.

  Dominantou činnosti Prague Breakin School je poskytování lekcí Break Dance pro všechny věkové kategorie a pokročilostní úrovně.

  Neméně významné je však i vystupování s efektní profesionální show na eventech všeho druhu, pořádání tanečních workshopů, táborů a soutěží pro děti i dospělé.

  zavřít
 • Julie Yan

  Podnikatelka 22. století

  detail

  Julie byla vždy nesmírně soutěživá, zlí jazykové by řekli, že až přehnaně, ale…

  V 26 letech, před závěrečnou zkouškou z práva, si uvědomila, že chce svůj život změnit a založit vlastní firmu. Odešla tam, kde cítila největší potenciál, do Číny. Za pochodu se naučila mandarínskou čínštinu a postupně vystavěla svou vlastní firmu v cestovním průmyslu.

  V 28 letech už byla nejmladší ředitelkou společnosti ve skupině firem stejné velikosti jako ta její (v roce 2018 dosáhla její společnost příjmů 700 milionů EUR).

  A kde je dnes? V 29 letech společně se svým týmem přivedla na čínský trh třetí největší francouzskou leteckou společnost a otevřeli trasu Paříž (Charles de Gaulle) – Peking (Jinan). Zvládla dokončit svůj první maraton a už trénuje na polovičního Ironmana.

  Seznamte se s ženou, která byla letos zařazena do evropské prestižní skupiny Forbes 30 pod 30.

  zavřít
 • Tomáš Halík

  Katolický kněz a psycholog

  detail

  Spor víry a nevíry označil Goethe za hlavní drama naší kultury. Dnes to však není rozpor mezi skupinami věřících a nevěřících, nýbrž se odehrává v hlavách a srdcích jednotlivých jedinců. V současné postmoderní teologii a filosofii náboženství se rozvíjí nový směr, kde je víra vnímána jako svobodná volba představující odvahu vstoupit s důvěrou do oblaku tajemství a paradoxů.

  Do tohoto pro mnohé z nás neznámého světa nás zasvětí Mons. Prof. PhDr.Tomáš Halík Th.D., dr.h.c.

  Za komunistického režimu působil v náboženském i kulturním disentu a byl tajně vysvěcen na kněze. Po r. 1989 podnikl přednáškové a studijní cesty do všech 6 kontinentů, byl mj. hostujícím profesorem na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardu. Papež Jan Pavel II. ho jmenoval poradcem Papežské rady pro dialog s nevěřícími a Benedikt XVI. čestným papežským prelátem.

  Dnes je členem Evropské akademie věd a umění, obdržel řadu prestižních mezinárodních ocenění a také profesorem Filozofické fakulty UK. Nadále se věnuje také spisovatelské činnosti a jeho knihy byly přeloženy do 19 jazyků. V neposlední řadě je prezidentem České křesťanské akademie a farářem Akademické farnosti a viceprezidentem council for Research in Values and Philosophy ve Washingtonu.

  zavřít
 • Afterparty v Kasárna Karlín

  19:00 - x


Vstupenky

 • Standardní cena: 1 880 Kč včetně DPH
 • Early birds: 1 550 Kč včetně DPH - do konce května
 • Podporuje Vaše firma myšlenky TEDx? Kupte alespoň 3 vstupenky a staňte se TEDx podporující firmou.

Co společně zažijeme?

TEDxPrague 2019: Svár je v pořadí už 10. ročník celodenní konference inspirativních myšlenek, které stojí za to sdílet. Jsme součástí celosvětového hnutí TEDx - nezávisle organizovaných akcí pod licencí TED. Co vás čeká?

 • Den nabitý inspirací
 • Řečníci napříč všemi obory z ČR i ze zahraničí
 • Umělecká vystoupení a TED inspirace
 • Tematické doprovodné aktivity
 • Relax zóna a nápaditý catering
 • Jedinečný prostor pro sdílení myšlenek
 • Afterparty - kde jinde si popovídat s řečníky?

Partneři

Generální partner

Česká spořitelna

Hlavní partneři

ABB
T-Mobile Czech Republic

Mediální partneři

Aktuálně.cz
DVTV
Deník N
Magnas Media
Kudy z nudy
Informuji.cz
Psychologie dnes
Prezentiáda
GINFIZZ

Produktoví partneři

GoOut
Forum Karlín
NIELSEN MEINL
Impact HUB
VOŠP
solidpixels.
Jan Melvil Publishing
Magnas Media
Street Catering
CDN77 Streamflow
Dáme jídlo
INTITI Playground
Swing Busters
Kokoza

Podporovatelé

bonami
SONY
ANECT
TwoDo
OdgersBerndtson
Black House Tattoo

Tento web používá k poskytování služeba analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku