18. července 2022

TEDxPragueED 2022

Bod Zlomu

O akci

Vzdělávání je zásadní součástí našeho života. Na začátku jsme do něj vhozeni, ale čím jsme starší, tím více možností se nám otevírá. Možností, jejichž volbu můžeme ovlivnit a jejichž volba ovlivní nás. Tyto okamžiky jsou jedinečné body zlomu. Místa, ve kterých se láme, jakým způsobem se bude náš život ubírat. Jaké lidi potkáme, co se naučíme a především kým se vlastně staneme.

Lokace

CAMP
Vyšehradská 51, Praha 2
Areál Emauzského kláštera

Program a řečníci

 • Registrace

  17:00

 • Začínáme

  17:30

 • Kateřina Lukavská

  Psycholožka zabývající se závislostmi v oblasti technologií

  detail

  Kateřina působí na Karlově Univerzitě v Praze, kde vystudovala psychologii a speciální pedagogiku. Její výzkum se týká nelátkových závislostí, konkrétně poruch hraní her, problémového a nadměrného používání mobilů a sociálních sítí a problémového používání pornografie. Ve svém výzkumu se snaží odhalit, co uživatelům pomáhá v tom, aby měli média pod kontrolou, a co naopak regulaci komplikuje. Přála by si, aby lidé vládli sociálním sítím a technologiím a nebylo tomu naopak. Snaží se získávat, aplikovat a šířit vědecké poznatky, které uživatelům pomohou používat technologie zdravě a prospěšně.

  Spolupracuje s předními světovými experty, publikuje v mezinárodních časopisech a účastní se českých i mezinárodních odborných konferencí. Aktuálně vede grantový projekt zaměřený na nadměrné a problémové užívání digitálních médií u dětí. Skrze externí spolupráci s organizací Člověk v tísni (Jeden svět na školách) se zapojuje do vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti. Společně s kolegy z Kliniky adiktologie 1.LF vytvořili vzdělávací online modul TeP (Technologie a prevence) určený školním metodikům prevence rizikového chování a pedagogům. Na Pedagogické fakultě se v rámci projektu iKAPII věnuje vzdělávání pracovníků pražských ZŠ v tématech kolem kyberprostoru.

  Motivují ji vlastní děti, které se s technologiemi a digitálnímu médií setkávají a ukazují tak názorně, že je to jedno z velkých témat moderního dětství. Velkou motivací jsou pro ni i kolegové a studenti, kteří neustále přinášejí novinky a nové podnětné výzkumy v této oblasti.

  zavřít
 • Jasmin Carmel

  Studentka a autorka povídek a příběhů založených na zkušenosti se šikanou

  detail

  Jasmin je mladá, šestnáctiletá, studentka smíšeného židovského původu, která zažila šikanu. Vzhledem k tomu, že mezi její největší záliby patří kromě četby i psaní různých povídek a příběhů, prezentuje své zkušenosti literární tvorbou pod vedením novinářky Dany Emingerové.

  Pokud si zrovna nečte nebo nepíše, tráví čas nejraději se svým pejskem Figarem. Jasmin totiž nade vše miluje přírodu a zvířata. Dokonce je i členkou Českého svazu ochránců přírody. Ráda cestuje po světě a poznává cizí země, jejich svátky, tradice a zvyky. Nejraději má zimu a tudíž i severské země a krajiny. Jejím snem je navštívit Aljašku.

  zavřít
 • David Yilma

  Učitel, skaut a inovátor výuky

  detail

  David je skaut, učitel informatiky a biologie s mnohaletou praxí, kterou nezískal pouze v Česku, ale také ve Velké Británii a nejnověji na Novém Zélandu. Pro oba předměty, jimž se věnuje, vystavěl studijní plány, což mu pomohlo s nacházením interdisciplinárních vazeb mezi vědou, informatikou a dalšími předměty. Práce s mladými lidmi, ať už ve škole nebo ve skautském oddíle, mu dává smysl - může tak šířit své znalosti, vědomosti a zkušenosti s těmi, co chtějí naslouchat. Pro Davida je to zábava, radost i velká výzva a právě tato dynamika je mu motivací pokračovat v tom, co dělá a hledat cesty k těm, co zrovna slyšet nechtějí.

  Snaží se pomáhat studentům dosahovat co nejlepších výsledků přes demokratické principy a inovaci ve výuce. Právě demokratický přístup ke škole si přisvojil na Summerhill School, kde působil, a který výrazně prohloubil jeho schopnost pracovat se sebeřízeným vzděláváním v úzké spolupráci se studenty. Věří, že výuka je o kreativitě, rovnosti, dialogu a pozitivním vztahu se studenty a své poslání vidí v prosazování a praktikování těchto principů.

  “TEDx pro mě znamená inspiraci a zajímavé myšlenky z nevšedních úhlů. Také osvěžující pocit jaké osobnosti a nápady se na světě objevují. Je poměrně mnoho videí, které mám rád, ale to se Sir Ken Robinson je určitě to, které by měli všichni ve školách vidět.”, David Yilma

  zavřít
 • Pauza na občerstvení a doprovodný program

  18:30 – 19:30

 • Lucie Jarkovská

  Socioložka zabývající se otázkami genderu a sexuality

  detail

  Lucie vystudovala sociologii na Masarykově univerzitě v Brně, kde v současné době pracuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity jako odborná asistentka na Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání. Zajímá se o otázky genderu a sexuality ve škole. Působí také jako lektorka genderově citlivého vzdělávání a sexuální výchovy. Genderový výzkum a feminismus popularizuje formou stand-up komedie jako polovina dvojice v Duo docentky. Je autorkou knih Gender před tabulí nebo Etnická rozmanitost ve škole. Autorsky se podílela se na knize pro děti Kapky na kameni. 50 příběhů českých a slovenských rebelek. Její články vychází nejen v českých a zahraničních odborných časopisech, ale také v médiích. Konkrétně je reč o a2larm.cz či Heroine.cz.

  “Na akademických konferencích často slýchám, že na prezentaci svých výzkumů mají řečníci příliš málo času a za 10 nebo 15 minut, nestihnou odprezentovat prakticky nic. Vystoupení řečnic a řečníků na TEDx dokazují, že i za několik minut je člověk schopen říct hodně, když má co a ví jak..”, Lucie Jarkovská

  zavřít
 • Dana Steinová

  Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání

  detail

  Dana Steinová vystudovala VŠE, založila českou společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, kde působí jako předsedkyně. Zaměřuje se především na seniory. Už 40 let se věnuje vytváření aktivizačních a vzdělávacích programů pro seniory a trénování paměti a vede velké nestátní Centrum celoživotního vzdělávání se silnou sociální orientací. Iniciovala vznik první Univerzity třetího věku v Praze, předsedá Krajské radě seniorů hlavního města Prahy a je generálním sekretářem EURAG (European Federation of Older Persons).

  Její velkou motivací je vidět, jak výrazně její práce mění kvalitu života seniorů, skupiny na níž se Dana zaměřuje. Ani po 40 letech neztrácí zaujetí a nadšení pro věc.

  zavřít
 • Marv Shamma

  Ředitel projektově orientované školy, leader v oblasti inovací

  detail

  Marv pochází z Bagdádu, kde zažil politické věznění svého otce, přežil dvě války a přišel o část rodiny i střechu nad hlavou. Do Česka se přestěhoval ve 12 letech. V období nastupující puberty se musel vypořádat se společenskými i kulturními výzvami a adaptovat se na zdejší mindset. Tyto zkušenosti mu dodnes pomáhají vidět svět z různých úhlů pohledu a výzvy chápat jako příležitosti.

  Vystudoval umělou inteligenci na Západočeské univerzitě v Plzni a Change Management & Digital Transformations na švédském Hyper Islandu. Jeho zájmy lze shrnout pod pojmy Lidé, technologie a business. Věnuje se kombinaci trendů z oblasti technologií se zkušenostmi s budováním vlastních startupů pro řízení a rozvoj talentů. Založil platformu Flowberry, která se zabývá rozvojem talentu a týmové dynamiky. Spoluzaložil společnost ONEPROVE, dnes známou pod názvem Veracity Protocol. Nyní působí jako leader v oblasti business inovací, kde pracoval i pro královskou rodinu ve Spojených arabských emirátech. Marv je rovněž zakladatelem a ředitelem projektově orientované základní školy FLOW, která se zaměřuje na kontextové vzdělávání a holistický rozvoj dětí a mládeže v 21. století.

  V životě se snaží ve všem hledat balanc, rovnováhu. Když někde přidá, ví, že jinde je třeba ubrat. Toto hledání rovnováhy vnímá jako úkol na celý život. Motivaci čerpá ze svých hodnot, talentu, zkušeností a zážitků.

  ““TEDx je pro mě o komunitě a sdílení geo-relevantních zkušeností či zážitků neuvěřitelně inspirativních lidi. Vždy mě těší, když vím, že je v naší zemi tolik skvělých lidi.”, Marv Shamma

  zavřít
 • Afterparty v CAMPu

  21:00 - x


Co společně zažijeme?

TEDxPragueED 2022: "Bod Zlomu", je v pořadí 5. ročník odpolední konference inspirativních myšlenek, které stojí za to sdílet. Jsme součástí celosvětového hnutí TEDx - nezávisle organizovaných akcí pod licencí TED. Co vás čeká?

❌ Den nabitý inspirací
❌ Doprovodné aktivity s neziskovkami a dalšími profíky, zažijete program s ostatními účastníky konference a TEDxovými nadšenci
❌ Jedinečný prostor pro sdílení myšlenek
❌ Afterparty - kde jinde si popovídat s řečníky?


Side aktivity

 • Planetum - Víte, že nás obíhá družice s Hurvínkem na palubě? Napadlo vás někdy kolikrát by jste museli zlomit obyčejný papír aby jste se dostali až na měsíc? V každém případě se stavte u side aktivity pražské hvězdárny a můžete se zeptat osobně ;)

 • Sto Skupin - Iniciativa, která zakládá dětské skupiny po celém Česku, aby se postarali o děti předškolního věku pro vás připravila úkol ve kterém budete mít šanci porovnat svoji rychlost s dětmi z dětských skupin.  Zvládnete splnit úkol rychlej než děti z dětské skupiny?

 • Moje tělo je moje - Tato platforma upozorňuje na toxicitu body shamingu pomocí uměleckých aktivit a v neposlední řadě workhopů do škol. V rámci EDu, bude možné se v druhé půlce zapojit do 20 min workshopu, kde proběhne praktická ukázka.

 • Centrum Locika - Téma nasilí na dětech není tématem jednoduchým, ale je bohužel stále aktuální. V Centru LOCIKA pomáhají dětem, které zažívají násilí v rodině, ať už jako přímé oběti nebo svědci. Přijďte se zamyslet nad některými zásadnímy otázkami a zjistit o této problematice více.

 • Profesní Speed Date - Vyvolalo ve Vás letošní téma TEDx ED 22 jen a jen další otázky? To je dobře, tak tedy přijďte na náš Profesní Speed Date a vyměňte si názory s ostatnímy účastníky. Letos pod taktovkou aktivních mlaďochů z prezentiády.

 • 42 PRAGUE - Nezisková vzdělávací organizace, která připravuje další generaci technických talentů ve střední Evropě. Prostřednictvím jejich vzdělávacího modelu jsou studenti vedeni tak, aby se stali kvalifikovanými softwarovými inženýry a navrhovali vhodná řešení pro aktuální i budoucí výzvy.


Partneři

Partneři

CAMP
42 Prague
AVC

Produktoví partneři

GoOut
Magnas

Tento web používá k poskytování služeba analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku