Tereza Bartoníčková

Řečník

Tereza je zakladatelka a prezidentka Internetového Institutu. Tento neziskový think-tank založila při svých studiích sociálních věd internetu na Oxfordské Univerzitě. Momentálně tuto instituci vede a propojuje tak nejen technický a humanitní svět, vládní, akademickou a privátní sféru, ale i Česko a zahraničí a iniciuje v této oblasti komplexních fenoménů vznikajících propletením internetu do našich životů osvětu veřejnosti. Tereza prošla malými podniky i agenturami až do Google, kde se zaměřovala na komunikaci, digitální marketing a analýzu big dat. Její osobní expertýza je pak v oblasti eticko-právních dopadů umělé inteligence, jednoduše tím jak pořád myslet jako sebeurčující člověkv době prediktivních algoritmů.

Tereza bude mluvit o tom, jak neztratit cílevědomost, když neznáte cíl.

Zpět na TEDxYouth@Prague 2019