TEDxPragueED 2023 s tématem “NeSmysl” uchvátí účastníky 14.července 2023 v DOX+!

Praha, 30. května 2023 - TEDxPrague oznámil pořádání 6. ročníku vzdělávací konference TEDxPragueED, která proběhne v kreativním prostředí multifunkčního sálu DOX+ v Praze. Téma letošního ročníku “Nesmysl”, slibuje odhalit nové perspektivy a hranice ve vzdělávání. Zábavné, provokativní a inspirativní myšlenky řečníků budou účastníky pobízet k přehodnocení vlastních představ a objevování nových úhlů pohledu. Společně s bohatým doprovodným programem nabídne TEDxPragueED nezapomenutelný zážitek plný energie, sdílení a učení. Konference proběhne pod laskavou záštitou Hlavního města Prahy a Městské části Praha 7.

Tým dobrovolníků, povede Markéta Jedličková, rodačka z Plzně, ambasadorka TEDxPragueED, členka
správní rady neziskové organizace Power of X z.ú., zapálená inovátorka, držitelka licencí TEDxPrague a
patronka dodržování licencovaného formátu TEDx konferencí.

O konferenci

Tématem letošního ročníku, který se uskuteční 14. července 2023 od 17:00 hodin v multifunkčním sále
DOX+ v Praze 7 - Holešovicích, bude "NeSmysl". Téma nám otevře nové pohledy na smysly a
nesmysly ve vzdělávání
, přinese zajímavé perspektivy jenž mohou otevřít kreativní prostor a přispět tak
k dalšímu rozvoji např. v oblastech budoucnosti s ohledem na umělou inteligenci, vztahů mezi dětmi a
učiteli
a dotkne se také kontroverzních témat ve školském systému. Pro dosažení maximální
přístupnosti konference zajistí pořadatelé simultánní překlady talků. Konference je veřejně přístupná a je
na ní možné si koupit lístek skrz platformu GoOut.

“Letošní téma nesmysl je hravé a bude nás podněcovat k pokládání si otázek jako jsou například: Dává
nám to smysl? Není to nesmysl? Může nesmysl dávat smysl? A to mě baví. Těším se, až se hodiny
dobrovolníků strávené na přípravách přemění ve výsledný event a TEDx ožije.”, říká o plánované
konferenci Markéta Jedličková

Co mohou účastníci očekávat?

Na letošním TEDxPragueED mohou účastníci očekávat zábavné, provokativní a inspirativní myšlenky od
známých i neznámých řečníků. Bude se diskutovat o tom, jak zdánlivě iracionální myšlenky a
koncepty mohou vést k objevům
, pokroku ve vzdělávání a proměně společnosti. Účastníci budou
povzbuzováni k přehodnocení vlastních představ a k objevování nových perspektiv.

“TEDx je potřeba zažít na vlastní kůži a okusit tak sílu a dopad myšlenek, setkání a atmosféry, která ve vás
doznívá ještě několik dní po eventu.”, Věra Mouchová, ředitelka Power of X, z.ú.

Letošní řečníci

Na konferenci zazní myšlenky od těchto řečníků:

● Jan Hábl - Bratrský farář, komeniolog a učitel, který přináší svůj osobní pohled na vzdělávání.
● Riley Wognarů - Transgender student/ka s jedinečným pohledem na fungování minoritních
skupin ve školství.
● PhDr. Petra Winnette, PhD - Vědkyně a psychoterapeutka, jejíž životním posláním je tvořit
most mezi vědou a psychoterapii prostřednictvím své práce. Na TEDxPragueED uveřejní
exkluzivní výsledky svého výzkumu, které jinde ještě nikdy nepublikovala!
● Christopher Rosewarne - Filmový koncept designér z Velké Británie známý díky své práci na
filmech Star Wars, James Bond a Duna.
● Lukáš Janout - Architekt a tvůrce platformy @delniq
● Eva Nečasová - Umělkyně a odbornice v oblasti umělé inteligence zaměřená na využití AI ve
vzdělávání dětí.
● Paul Appleby - Učitel mediální tvorby z University of South Wales

Bližší informace o řečnících budou postupně zveřejňovány na webových stránkách.

Doprovodný program

TEDxPragueED ožije bohatým doprovodným programem. Účastníci se mohou těšit na neobvyklé
vystoupení zpěvačky Marley Wildthing, která okouzlí účastníky svým hlasem a energií. Na eventu se
budou moci účastníci seznámit s obrazy umělce Juliuse Reichla, na jehož začátku vizuálního vyjadřování
stála graffiti scéna. Ostatně za tyhle aktivity vyfasoval podmíněný trest ve výši osmnácti měsíců a pět
set hodin veřejně prospěšných prací
. Na výstavě budou vystavena tři jeho dostupná díla spolu s
jedním obrazem nesoucí téma “Nesmysl”. Font z obrazu posloužil ke vzniku hlavní grafiky eventu a
objeví se tak na všech propagačních a grafických výstupech. Obraz “Nesmysl” tak účastníky doprovází
od prvního ohlášení eventu a osobně si jej mohou prohlédnout přímo na konferenci.

„Neuvažuji o sobě jako o malíři. Snažím se pracovat jako typograf s rozvržením plochy, s obrazem skoro
jako s plakátem,“ Julius Reichl

Event proběhne v prostorách multifunkčního sálu DOX+. Centrum současného umění DOX přináší
návštěvníkům různé žánry umění, skrz které otevírá a zkoumá současná společenská témata z různých
úhlů. V konkrétních programech a projektech zaměřených mimo jiné na vzdělávání pro všechny věkové
skupiny rozvíjí tvořivost, empatii a schopnost reflexe.

Jednou z aktuálních výstav je i Úhel pohledu, která poukazuje na to, že hranice mezi výstavou a
učebnou může být neostrá. Úhel pohledu je prostorem znejistění, ale i nové zkušenosti; prostorem, který
ukazuje potenciál chybování, změny nastavení mysli, narušení stereotypů a omezení strachu. V ýstava
mimo jiné nabízí vzdělávací programy zaměřené na žáky základních a studenty středních škol. Autorem
konceptu a interaktivní instalace je SKULL studio, které část výstavy představí jako součást
doprovodného programu přímo v prostorách sálu DOX+.

“Výstava “Úhel pohledu” si hraje s naší myslí, a to jak vizuálně, tak virtuálně. Využívá skutečnosti, že si
většinu reality pouze představujeme a jen menší část vnímáme skrze naše smysly. Tento stav trvá, dokud
nenastane chyba. Chyba která nás nutí k přehodnocení našich představ.”, Matěj Hájek, český umělec,
zakládající člen skupiny Ztohoven, studio SKULL

Další side aktivity, které plánujeme je například finanční hra, hra pro kohokoliv kde si projde celým svým
finančním životem od dospělosti až po důchod. Dlouhodobě spolupracuje s Člověk v tísni, kteří mají
velkou variabilitu vzdělávacích programů.

Pozitivní dopad

Měření dopadu TEDxPragueED událostí je obtížné, a tak velmi vděční za každý příběh, který nám
dokazuje, že to, co děláme, má smysl. Jeden z těchto příběhů je spojen s osobou Petry Mazancové.
Petra je inspirativní učitelkou, která spolu s dalšími pedagogy stála u zrodu Učitelské Platformy. Oslovili
jsme ji jako potenciální řečnici pro TEDxPragueED a požádali jsme ji, aby nám natočila video. V tomto
videu Petra vysvětlila, že jedním z faktorů, které vedly k jejímu vzniku byl právě TEDxPragueED. Na této
konferenci se před několika lety setkala tváří v tvář s učiteli, se kterými později spolupracovala na
vytvoření této platformy.

“TEDxPragueED byl mým prvním vhledem do světa české učitelské inspirativní komunity – jen se mi
potvrdilo, že spolu jsou učitelé silnější, a že sdílení v rámci konunity je pro učitelskou profesi úplně
zásadní.“, učitelka Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích Petra Mazancová

Někdy nám v rozkrytí příběhů stojící mimo hlavní stage pomáhají náhodná setkání. Jedním
takovým příkladem je setkání u kávy s učitel tělem i duší Bohuslavem Horou, který je inspirací pro
mnoho českých pedagogů. Na tomto setkání jsme se dozvěděli:

"Jedna z významných událostí, která ovlivnila myšlení mých kolegů učitelů, byla naše společná účast na
TEDxPrague. Jsem rád, že jsme pro tuto formu vzdělávání ve škole našli finance." Řekl o platformě
TEDxPrague učitel Bohuslava Hora.

Program

● 16:30 Registrace
● 17:00 Začínáme –⁠první blok řečníků
● 18:30 Přestávka, networking, side aktivity
● 20:00 Druhý blok řečníků
● 21:30 After party

Vstupenky

TEDxPragueED také oznámil nový režim vstupenek na svou nadcházející konferenci, který přináší
atraktivní možnosti pro různé skupiny účastníků.

Early birds vstupenky si mohli zájemci zakoupit již za 790 Kč. Tato zvýhodněná cena byla určena pro ty,
kteří se rychle rozhodnou a chtějí si zajistit své místo na konferenci co nejdříve. Aktuálně jsou již
vyprodanézákladní cena vstupenky je 990 Kč.

Podporovatelé TEDxPragueED mají možnost zakoupit vstupenku za 1290 Kč. Tato cena je vyhrazena
pro srdcaře a podporovatele konference, kteří tím přispívají na zvyšování kvality pořádaného eventu.
Finanční prostředky z těchto vstupenek jsou investovány do přivedení zahraničních speakerů a zajištění
simultánního překladu, což přispívá ke zvýšení dostupnosti talků.

VIP vstupenka, za 2490 Kč, zahrnuje rezervace míst v prvních řadách, možnost seznámení s
vybraným řečníkem a příležitost seznámení s členy týmu TEDxPragueED. Tato exkluzivní zkušenost je
ideální pro ty, kteří si přejí vytěžit maximum z konference.

Studenti do 26 let a učitelé mají možnost zakoupit vstupenku s 40% slevou za 690 Kč.

TEDxPragueED tak poskytuje přístup ke své inspirativní konferenci zejména pro mladou generaci a
vzdělavatele. TEDxPragueED si zakládá na inkluzi a dostupnosti pro všechny, proto je navíc pro osoby
se zdravotním postižením
dostupná zvýhodněná cena vstupenky ve výši 490 Kč.

Vstupenky v různých cenových kategoriích umožňují neziskové organizaci Power of X, která eventy
TEDxPrague pořádá, je zpřístupnit širokému spektru zájemců, ať už se jedná o nadšence, podporovatele,
studenty, učitele nebo osoby se zdravotním postižením. TEDxPragueED tak usiluje o to, aby inspiroval a
obohatil co nejširší publikum.

Udržitelný event

Udržitelnost je pro nás klíčovým tématem, a proto ji zohledňujeme ve všech fázích přípravy
konference. Přemýšlíme o ní již při výběru prostor, cateringu a dbáme na to, aby byly věci co nejvíce
znovupoužitelné na našich budoucích akcích. Snažíme se minimalizovat vznik nepotřebného
odpadu
a v případě, že odpad vznikne, řešíme jeho co nejšetrnější zlikvidování.

Například u cateringu se snažíme zajistit, aby byl co nejvíce “bezobalový” a u dodavatelů, aby byli co
nejvíce lokální. Při předešlém TEDxPrague jsme například spolupracovali s Kokozou na kompostování,
kdy jsme sbírali nejen zbytky jídla, ale dokonce i kávové sedliny. Nebo jsme například nepoužité jídlo z
cateringu rozdali lidem bez domova
.

Pokud jde o materiály na místě, jako jsou jmenovky, vizitky, propagační materiály atd., dlouhodobě se
snažíme jejich použití minimalizovat a přicházet s novými nápady - od tetovaček se jmény k rostoucímu
papíru, který vznikl ve spojení s tématem Youthu Regenerace. Vizitky můžou mít lidé dnes digitální, v
Power of X je máme od Swopi.

Snažíme se naplno využít digitální doby - program promítat na zeď, mít ho dostupný na sociálních sítích.
Minimalizovat tisky - směrovek co nejméně, případně na recyklovaný papír.

O TEDxPrague

Při této příležitosti bychom rádi přiblížili historii TEDxPrague. Skupina dobrovolníků TEDxPrague vznikla v
Praze v roce 2009 pod záštitou neziskové organizace Power of X. Od té doby uspořádali již více jak 41
konferencí, kde mělo příležitost mluvit přes 200 řečníků a setkalo se na nich více jak 10.000 účastníků!
Již 14 let utváří prostředí, ve kterém se vášniví řečníci a posluchači spojují, aby vytvářeli inspirativní a
inovativní prostor pro sdílení myšlenek a nápadů. TEDxPrague je významnou platformou, která slouží jako
prostor sdílení inovativních myšlenek, které stojí za šíření!

Fotografie a logo ke stažení v tiskové kvalitě zde.

Odkaz na web konference: www.tedxprague.cz.


Kontakt pro média:

About TEDx, x = independently organized event

In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TED Talks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized. (Subject to certain rules and regulations.)

Tento web používá k poskytování služeba analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku