Judi Challiner

Specialistka ve vzdělávání

Řečník TEDxPrague 2014

Judi je po válce narozeným „voříškem“ (tatínek byl český Žid, který přežil Holokaust, maminka Angličanka). Prvních čtyřicet let její učitelské dráhy se neslo v duchu pestré práce pro školy v sociálně slabších částech britského Manchesteru, zatímco poslední desetiletí strávila v Praze na mezinárodních i státních školách.

Judi je nadšenou propagátorkou inkluzívní a zážitkové pedagogiky pro všechny – už mockrát se totiž setkala se strachem, nevědomostí a předsudky, jež jsou živnou půdou pro stigma. Její zážitky mluví samy za sebe a dokáží vám, že když stigma nahradíte poučenou, praktickou a empatickou podporou, mohou se i sociálně vyloučené skupiny stát součástí celku.