Irena Swiecicki

Řečník

Lektorka a konzultantka s 15 letou praxí. Proškolila cca 5000 účastníků většinou z neziskových organizací z celé ČR. Původním povoláním divadelní režisérka (pracovala v divadle Komedie, Činoherním studiu, Alfrédovi ve dvoře) a vystudovaná zpěvačka se specializuje na prezentační a vyjednávací dovednosti, práci s hlasem, řeč těla, lektorské dovednosti a komunikaci. Díky letité divadelní praxi je schopna odhalit každý detail ve vystupování a poskytnout jedinečnou zpětnou vazbu. Zaměřuje se rovněž na trénink metod zvládání stresové zátěže. Díky jednoduchým technikám bdělé reflexe, sebe uvědomování posiluje v účastnících kurzů vědomí jejich silných stránek a tím jim napomáhá nastartovat proces změny. Například rekvalifikovala 75 žen na mateřské a rodičovské dovolené na profesionální fundraiserky a pomohla jim vytvořit vlastní projektové záměry, či začít spolupracovat s nějakou „neziskovkou“ (projekt realizoval Spiralis, o.s.). V současné době školí generaci 50+, která ztratila zaměstnání v jižních Čechách. Koučuje manažery především ze sféry sociálních služeb, „neziskovek“ a úřadů. V koučování se zaměřuje především na koučování k výkonu a zkvalitňování vztahů nejen na pracovišti. Je hlavní lektorkou a garantkou kvality Manažerské akademie MKČR. Je členkou britského Institutu pro leadership a management v rámci kterého se akredituje na kouče 5. stupně (ze 7). Je garantkou a hlavní lektorkou půlročního rekvalifikačního kurzu se zaměřením na fundraising při Spiralis, o.s.. Má malou školící společnost Paramita, do které vybírá lektory nejen s hlubokými profesními zkušenostmi, ale také smyslem pro humor a podobnými etickými a lidskými hodnotami.