Erazim Kohák

Český filozof

Řečník

Erazim Kohák je jedním z nejuznávanějších českých filosofů. Velkou část svého života strávil v USA,  kam jeho rodina emigrovala v roce 1948. Sám sebe ale nikdy neoznačoval za emigranta, nýbrž exulanta, Čecha, který dočasně pobývá mimo svou vlast. Během svého pobytu v Americe vystudoval filosofii a stal se profesorem tohoto oboru na Bostonské univerzitě. Filosoficky se zabýval havně fenomenologií Edmunda Husserla, etikou a ekologickou etikou. V angličtině napsal několik odborných knih, díky nimž si získal světové renomé. Ve výuce filosofie a psaní knih – odborných i přístupných široké veřejnosti – pokračoval i po svém návratu do vlasti.

Erazim Kohák nikdy nepatřil k filosofům, kteří se zavírají za hradby učenné nesrozumitelnosti a sepisují nesrozumitelné komentáře k nesrozumitelným dílům. Filosofie v jeho pojetí je snaha o jasné nazření a věrný popis skutečnosti, která má být pokud možno přístupná všem „inteligentním lidem dobré vůle“. A má se zabývat tématy, která jsou důležitá nejen pro vystudované filosofy, ale pro společnost, obec, ve které žijeme. Tomu odpovídá i jeho zájem o etiku, problémy životního prostředí i smysl české národní existence. A právě otázky, co dnes znamená být Čechy (o které pojednal i ve své knize Domov a dálava) se bude týkat jeho vystoupení na TEDxPrague.

Matěj Novák z programového týmu k tomu říká: „Na Erazimovo vystoupení se moc těším, protože je to vlastenec v tom nejlepším smyslu a zároveň člověk, který skvěle zná české myšlení a dokáže ho posluchačům přiblížit. A otázku, co dnes znamená být Čechem, by si podle mě měl klást každý, komu není lhostejné, kde žije.

Zpět na TEDxPrague 2016