Pravidla soutěže „Vyhrajte 2 x 2 vstupenky na TEDxPrague 2018: Kotrmelce“

1. Soutěž TEDxPrague „Vyhrajte 2 x 2 vstupenky na TEDxPrague 2018: Kotrmelce” (dále jen „Soutěž“) organizuje společnost Power of X z.ú., IČO 03828115, se sídlem v Těšnově 1163/5, 110 00 Praha 1 (dále jen „organizátor soutěže“).

2. Soutěž není žádným způsobem spravovaná, sponzorovaná nebo propojená se společností Facebook, Inc., jež je provozovatelem sociální sítě Facebook, a společnost Facebook, Inc. za ni nenese odpovědnost. Jakékoli případné otázky, komentáře nebo stížnosti týkající se soutěže musí být směřovány na organizátora soutěže, nikoli na společnost Facebook, Inc.

3. Soutěže se smí zúčastnit osoba starší 18 let, která akceptuje pravidla soutěže a která je občanem České republiky. Každý soutěžící může vložit pouze jednu odpověď.

4. Soutěž probíhá od 17. do 21. října 2018.

5. Výherce soutěže bude obeznámený o výhře po uzavření soutěže na facebookové stránce TEDxPrague odesláním soukromé zprávy a uvedením v komentáři pod soutěžním příspěvkem.

6. Průběh soutěže:

 • a) Soutěžící reagují na soutěžní úkoly umístěním komentáře pod příspěvek se soutěží.
 • b) Soutěž bude ukončena 21. října 2018 ve 23:59. Vítězem se stanou 2 autoři komentáře pod příspěvkem, a to autoři, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a následně budou vybráni porotou na základě originality navrhované otázky pro řečníky.
 • c) Porota bude minimálně tříčlenná, sestavena z řad organizátorů soutěže.

7. Ceny:

 • 1. cena: 2 vstupenky na TEDxPrague 2018: Kotrmelce v hodnotě 3 760 Kč.
 • 2. cena: 2 vstupenky na TEDxPrague 2018: Kotrmelce v hodnotě 3 760 Kč.

Všechny ceny do soutěže daruje organizátor soutěže.

Pro vyzvednutí výhry bude nutné dodat následující údaje:

 • 1) Jméno a příjmení výherce
 • 2) E-mailovou adresu výherce
 • 3) Telefonní číslo výherce

Vstupenky budou výhercům zaslány na uvedenou e-mailovou adresu. Uvedené osobní údaje výherce budou použity pouze pro účely předání výhry a nebudou jakkoli dále zpracovávány.

8. Zasláním odpovědi (komentáře) na soutěžní úkol soutěžící konkludentně vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže. Odpověď musí být napsaná v českém jazyce.

9. Výherce soutěže bude zveřejněný na facebookové stránce TEDxPrague nejpozději v den následující po ukončení soutěže.

10. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo diskvalifikovat účastníky soutěže, kteří porušují její pravidla nebo u kterých existuje důvodné podezření z jejich porušování.

11. Námitky účastníků soutěže ohledně organizace soutěže a jejích výsledků jsou nepřípustné a nebude k nim přihlíženo.

12. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže podle svého uvážení, a to i v průběhu soutěže.

13. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit soutěž, a to i bez udání důvodu.

14. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v těchto pravidlech (odst. 7) jinou cenou obdobné nebo vyšší hodnoty, a to i bez udání důvodu.

15. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nevybrat výherce nebo výherce neocenit cenou, a to i bez udání důvodu.

16. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

17. Ochrana osobních údajů: Osobní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, u výherce poté e-mailová adresa, telefonní číslo a případně další údaje, uvolněné v rámci Facebook permission dialogu, budou zpracovány organizátorem soutěže jako správcem a dále pořadatelem jako zpracovatelem, a to pro účely účasti Soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců, do předání výhry výhercům.

Soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od organizátora může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto osobní údaje případně zpřístupněny,
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
 • právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje Soutěžícího zpracovávány nezákonně,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů Soutěžícího,
 • právo na přenositelnost údajů, dle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů Soutěžícího, případně proti profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

18. Zasláním odpovědi na soutěžní otázku účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná on-line během soutěže a do 30 dnů od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

V Praze, dne 16. 10. 2018

Tento web používá k poskytování služeba analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku