Formát TEDxPragueSalon je jedním z několika formátů TEDx konferencí. Aby české myšlenky hodné šíření nevyrážely do světa jen nárazově, zahájili jsme na podzim roku 2012 tradici menších opakovaných setkání v duchu konference TED. Smyslem setkání je poslechnout si živá vystoupení lokálních řečníků, potkat se s místní TEDx komunitou a společně sledovat vybrané TEDTalky, které otevírají nové světy.

Salon je z podstaty licence komorním setkáním pro maximálně 100 lidí, dává tak možnost hlouběji probrat složitější témata. Zpravidla jde o odpolední nebo večerní setkání. Doposud byl TEDxPragueSalon věnován tématům vědy.

Další TEDxPrague Salon se uskuteční 10. 10. 2014.

Zrealizovaná setkání TEDxPragueSalon:

TEDxPragueSalon-14

TEDxPragueSalon 2014 – Nechat se získat

Na třetím setkání Salonu jsme se opět ptali vědců. Tentokrát na otázky související s rolí komunikace v naší ochotě spolupracovat a ostatní ke spolupráci získávat. Na téma jsme se podívali z hlediska antropologie, psychologie, sociologie i neurověd. Díky partnerům byl TEDxPragueSalon poprvé živě přenášen.

Kdy: 27. 2. 2014
Kde: Impact HUB Praha
Téma: „Nechat se získat“

Přednášející:

 • Jan Sokol – filosof, antropolog, vysokoškolský pedagog a religionista, zakladatel FHS UK a její první děkan (2000–2007). Byl v první vlně signatářů Charty 77 a stal se zakladatelem Občanského fóra, za které také úspěšně kandidoval v r. 90 do Poslanecké sněmovny.
 • Věra Pivoňková – antropoložka, odborná asistentka Integrálního studia člověka FHS UK v Praze. Ve svém výzkumu se věnuje otázce adekvátnosti přisuzování psychologických charakteristik podle tváře a mechanismům vysvětlujícím vztah fyzického pohledu a naší osobnosti.
 • Jiří Plamínek – původně přírodovědec se dnes profiluje především jako odborník na management, komunikaci a vedení lidí. Je autorem asi dvacítky knih, z nichž nejznámější je Vedení lidí, firem a týmů s podtitulem Praktický atlas managementu.
 • Petr Kadlec – specialista na aplikované neurovědy, věnuje se možnostem aplikace nových poznatků o našem mozku do manažerské praxe i do denního života každého z nás. Původně je informatik a 15 let se budování počítačových systémů skutečně věnoval (např. v elektrárnách, i těch atomových).

Fotografie z TEDxPragueSalon 2014 – Nechat se získat si můžete prohlédnout zde.

TEDxPragueSalon-13

TEDxPragueSalon 2013 – Pokus a omyl

Pod titulem Pokus a omyl se konal druhý Salon, tentokráte zaměřený na experimenty v humanitních vědách.

Kdy: 23. 4. 2013, 18–21 hodin
Kde: Ballingův sál NTK v Praze
Téma: „Pokus a omyl“

Přednášející:

 • Jan Volín – docent ve Fonetickém ústavu FF UK v Praze, zabývá se výzkumem v oblasti zvukové stránky lidské komunikace
 • Petr Houdek – asistent na Katedře institucionální ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE, doktorand na Přírodovědecké fakultě U, zkoumá teorii sociálních preferencí lidí při strategických hrách (tj. proč si lidé navzájem škodí).
 • Adam Gajdoš – sociolog, v r. 2011–12 se zabýval výzkumem inkluzivního vzdělávání pro děti s postižením. V rámci doktorského studia na FSV Masarykovy Univerzity se zabývá pamětí nedobrovolné migrace ve východoslovenských Košicích.
 • Oto Potluka – vyučuje na Katedře managementu VŠE Praha a IREAS. Tématicky se dlouhodobě věnuje vědecké práci v oblasti rozvoje občanské společnosti, regionálního a hospodářského rozvoje.

TEDxPragueSalon-12

TEDxPragueSalon 2012 – Skrytý půvab vědy

Pod titulem Skrytý půvab vědy se v roce 2012 konalo první setkání TEDxPragueSalon v Praze. Svůj pohled na úskalí i krásu vědeckého života představily vybrané finalistky soutěže mladých badatelek – L’Oreal pro ženy ve vědě.

Kdy: 11. 10. 2012, 16–19 hodin
Kde: Ballingův sál NTK v Praze
Téma: „Skrytý půvab vědy“

Přednášející:

 • Eliška Potluková – endokrinoložka, zabývá se výzkumem vzájemného působení imunitního a hormonálního systému. Zprávu o výsledcích jejího týmu vysílala BBC, ji na tom těší zejména možnost zvyšovat povědomí veřejnosti o funkcích a poruchách štítné žlázy.
 • Natália Martinková – molekulární genetička, pracuje v Ústavu biologie obratlovců AV a na Masarykově univerzitě v Brně (Institut biostatistiky a analýz MU). Věnuje se popularizaci vědy, hlavně v oblasti evoluce infekčních onemocnění.
 • Silvie Švarcová – doktorandka na Ústavu anorganické chemie Akademie věd, pracuje v ALMA a zkoumání materiálů starých, ukrytých v malířských dílech. Se svými kolegy rozvíjí tento zatím mladý obor na pomezí analytické chemie, materiálových věd, mineralogie, historie umění a restaurování.